Chúng tôi là công ty hearme cung cấp giải pháp ý kiến phản hồi, đo lường sự hài lòng của khách hàng, sử dụng tại các điểm bán hàng, điểm cung cấp dịch vụ, điểm dịch vụ hành chính. Đây là công cụ xây dựng lòng tin khách hàng, cung cấp sản phẩm khách hàng mong muốn.


Lợi ích: Sử dụng hearme tăng cường 90% chất lượng quan hệ doanh nghiệp và khách hàng

Đối với khách hàng
- Có thêm kênh để phán ánh chất lượng dịch vụ, sản phẩm
- Tiếng nói của khách hàng được lắng nghe
- Khách hàng được tôn trọng

Đối với doanh nghiệp
- Đảm bảo 100% khả năng thấu hiểu suy nghĩ của khách hàng ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
- Thấu hiểu thị trường từ các phân tích dữ liệu phản hồi
- Kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Mang lại cơ hội thành công trên thị trường

Quan hệ khách hàng – doanh nghiệp
- Tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng hơn thế
- Sớm thấu hiểu và giải quyết sự cố một cách dễ dàng

Hoạt động thế nào:

- Khác hàng gửi phản hồi: Thông qua thiết bị đầu cuối, khách hàng dễ dàng gửi tin phản hồi vào hệ thống

- Hệ thống thu thập dữ liệu: Hệ thống hearme thu nhận và lưu trữ tin phản hồi 

- Phân tích và tổng hợp thông tin: Phân tích dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt ý nghĩa thông tin

- Báo cáo kịp thời và chính xác đến quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp: Gửi báo cáo đến đúng người chịu trách nhiệm, mọi lúc, mọi nơi

Tính năng:
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: 
o CSAT: đại diện cho mức độ hài lòng của khách hàng
o NPS: đại diện cho mức độ lan tỏa của sản phẩm, thương hiệu 
o CES: đại diện cho chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Đưa ra các chương trình thưởng điểm cho khách hàng hoàn thành việc gửi phản hồi – mục đích để khuyến khích khách hàng gửi phản hồi về doanh nghiệp
- Cài đặt logo riêng biệt của doanh nghiệp trên thiết bị đầu cuối
- Thiết lập không giới hạn câu hỏi phụ cho câu hỏi đánh giá chính
- Cập nhật thông tin quản trị cho các phản hồi
- Quản lý việc thưởng điểm cho khách hàng.
- Các phân tích dữ liệu đa dạng
- Hiển thị barcode để thiết bị đăng nhập
- Quản lý module phản hồi, bộ sưu tập
- Quản lý bộ sưu tập hình ảnh
- Điều khiển thiết bị gửi phản hồi hearme: đăng xuất, đóng ứng dụng, kiểm tra trạng thái kết nối
- Xác thực email, phục hồi mật khẩu
- Hiển thị tên và thông tin liên lạc của người gửi phản hồi